Strategy Process

Liiketoiminnan kehittäminen - Markkinoista Strategiaksi


Missio määrittelee yrityksen olemassaolon syyn ollen sen peruspilari. Visiossa määritellään yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa ja strategia määrittelee keinot saavuttaa ne.

Yrityksen markkinoiden tilannetta voidaan seurata megatrendien kautta, jotka auttavat ennakoimaan pelikentän muutoksia. Ulkoiset paineet voivat myös aiheuttaa epäjatkuvuuskohtia markkinakehitykseen. Yksi oleellinen muutos on ajan vähyys, kiire on vieraamme jatkuvasti ja haastaa toimenpiteitämme.

Luonnostaan ihmiset ovat muutosvastarintaisia vaikka muutos on väistämätön. Sitä ei voi välttää, mutta siihen voi varautua vahvalla strategialla.

Strategy

Palvelukuvaus

Tatin

Liiketoiminnan kehittäminen - Stratégie Tatin


Prosessi voidaan myös kääntää ylös ylösalaisin ja lähestyä sitä Strategisten Liiketoimintayksiköiden (SBU) kautta. Parhaimmillaan tämä lähestymistapa on kun yrityksellä on useampi SBU ja niiden roolit ovat selkeät tai tarvitsevat selkeyttä.

Palvelukuvaus


Sunzi sanoo: Sodankäyntiä ymmärtävä Kenraali on kansakunnan kohtalon valtias.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!


   
lowline

logo   ©K Advisers Oy 2022     tel:+358-44 064 4448     email: info(a)k-advisers.com     Last updated 4.10.2022