Untitled Document Early morning


Untitled Document

Write a comment to K-Advisers blog entry

Sanotaan, että yrittäjät maksavat liian vähän eläkemaksuja. Väärin. Miten eläkemaksut määräytyvä?. Yrittäjän työtulo on nk. oletettua työtuloa, joka on yrittäjän arvaus tulevasta vuodesta. Tieto annetaan verottajalle, joka sanoo eläkevakuutusyhtiölle paljonko yrittäjän tulee maksaa YEL-maksuja. Tämä takaa tietyn eläkesumman ja esimerkiksi sairauspäivärahan. Kertyvä eläkesumma on naurettavan kokoinen ja sairauspäiväraha menee ainakin osaksi sairausaikanakin pyöriviin YEL maksuihin. YEL maksut ovat ulosottokelpoisia ja yrittäjän vastuulla, ulosotto siis tapahtuu yrittäjältä. TyEL eroaa rahoituksen osalta siinä, että sen rahoittaa työntekijä ja työnantaja eikä se ole ulosottokelpoinen. Jos eläkevaroissa on vaje, ongelma ei ole yrittäjien maksuhalu vaan määritelty YEL maksujen laskentakaavan virhe. Nyt nykyisiltä yrittäjiltä pyritään keräämään rahat paikkaamaan vuosikymmenniä sitten tehdyn virheen seurauksia. Nyt työtulon määrittely on vaihtumassa alan mediaani palkaksi. Ikävä juttu on vain se, että kyseessä on tilasto ja luoteensa mukaan se ei oikeastaan kerro totuutta. Yrittäjät eivät ole heterogeeninen massa vaan yksilöitä. Mainitulla menetelmällä tapetaan pienimmät ja heikoimmat. Hyvätuloiselle sillä ei ole merkitystä

Suomessa on yli 200000 yksinyrittäjää. Karkeasti voidaan sanoa , että kiinteät kulut etenkin asiantuntijayrittäjälle (palkkakulut poislukien) suuruusjärjestyksessä ovat toimitilat, YEL, kirjanpito ja tietoliikenne. Jos yrittäjä toimii kotitoimistosta käsin, toimitilakulut poistuvat YEL:n ollen suurin kulu. Eli tässä käsitellään merkittävää yrittäjän kuluerää.

Suomen yrityslainsäädännössä tai sen tulkinnasta johtuvissa käytännöissä on oleellinen ongelma. Kuvitellaan, että kun on Y-tunnus, niin kassavirta on positiivinen, tasainen ja jatkuva. Yksinyrittäjillä tilanne on kaikkea muuta, ennustettavuus pääsääntöisesti on mahdotonta. 2-5 hengen yrityksissä yrittäjä on se, jolle viimeisenä maksetaan palkkaa riippuen kassan tilanteessa. Sen jälkeen yrittäjäkin pääsee jatkuvan palkan nauttijaksi.

Hallituksen esitys on amatöörimaisesti tehty ja pitää sisällää virheitä sekä termit menevät sekaisin. Esimerkiksi liikevaihto ja -voitto näyttäisivät olevan haasteellisia käsitteitä esityksessä. Tämän lisäksi voidaan sanoa, että vanha sanonta vale, emävale, tilasto ja excel pitää paikkansa. Melko paljon exceliä löytyy esityksestä.

Jos virhe on on tehty kymmeniä vuosia sitten, niin ratkaisu ei ole nykyisten yrittäjien selkänahassa. YEL kokonaisuus tarvitsee oikean remontin eikä purkkapaikkauksen. Tosiasiahan on, että yrittäjä ei saa oikeaa eläketurvaa YEL:llä vaan jos haluaa kunnon turvan, tarvitaan muita ratkaisuja.
Your name:
Your email:
Sum 7 + 8 =
Blog comment:
   
lowline

logo   ©K Advisers Oy 2022     tel:+358-44 064 4448     email: info(a)k-advisers.com     Last updated 13.8.2022